• Chiến lược Kinh doanh giúp doanh nghiệp Vượt qua khủng hoảng thời Dịch bệnh Covid 19

  Các Chiến lược kinh doanh thời Corona được các Doanh nghiệp hàng đầu đang áp dụng thời Covid 19 1.Tạm dừng hoạt động offline, chuyển sang các công việc khác 2.Tối ưu chi phí, cắt giảm nhân sự, Tận dụng ưu đãi, Đàn phán đầu vào 3.Chuyển sang dùng các giải pháp rẻ hơn 4.Thử nghiệm Phương thức làm việc mới – remote workforce 5.Biến sản phẩm bị ảnh hưởng thanh sản phẩm không bị ảnh hưởng (Case Homestay biến từ thuê ngắn thành thuê dài) 6.Đưa sản phẩm lên online, tìm thêm kênh phân phối mới (Case Spa), Lẩu lòng bò. 7.Đưa sản phẩm từ Tập trung thành Home Delivery ( Case BEE, Lẩu lòng bò) 8.Đưa nhân sự thừa vào vị trí nhân sự thiếu (Case biến tất cả nhân viên thành Sales) 9.Thu mua các hệ thống vệ tinh với giá rẻ để gia tăng cơ hội (Case Trâm Tạ) 10.Phát triển khách hàng tiềm năng

  Các Chiến lược kinh doanh thời Corona được các Doanh nghiệp hàng đầu đang áp dụng thời Covid 19
   
  1.Tạm dừng hoạt động offline, chuyển sang các công việc khác
  2.Tối ưu chi phí, cắt giảm nhân sự, Tận dụng ưu đãi, Đàn phán đầu vào
  3.Chuyển sang dùng các giải pháp rẻ hơn
  4.Thử nghiệm Phương thức làm việc mới – remote workforce
  5.Biến sản phẩm bị ảnh hưởng thanh sản phẩm không bị ảnh hưởng (Case Homestay biến từ thuê ngắn thành thuê dài)
  6.Đưa sản phẩm lên online, tìm thêm kênh phân phối mới (Case Spa), Lẩu lòng bò.
  7.Đưa sản phẩm từ Tập trung thành Home Delivery ( Case BEE, Lẩu lòng bò)
  8.Đưa nhân sự thừa vào vị trí nhân sự thiếu (Case biến tất cả nhân viên thành Sales)
  9.Thu mua các hệ thống vệ tinh với giá rẻ để gia tăng cơ hội (Case Trâm Tạ)
  10.Phát triển khách hàng tiềm năng
  11.Gia tăng trải nghiệm cho khách hàng trung thành
  12.Đào tạo nâng cấp kỹ năng cho nhân sự và chuẩn bị nguồn lực chờ dịp bùng phát, Đào tạo nội bộ, online study
  13.Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chăm sóc cổ đông, nhân viên
  14.Xây dựng hệ thống liên minh
  15.Tận dụng thời gian thừa cho các công việc mới. Nghiên cứu và phát triển R&D
  16.Xây dựng thương hiệu qua hoạt động trách nhiệm xã hội
  17.Đầu tư vào hệ thống chuyển đổi số.
  18.Đo lường chất lượng các bộ phận phòng ban để nâng cao hiệu suất công việc
  19.Đa dạng hóa danh mục đầu tư vào các Công ty ngành hàng khác hay các khoản đầu tư khác

  Xây dựng chiến dịch truyền thông phủ thị trường khi đối thủ đã rút hết theo nguyên lý nhị nguyên

   

  goo.gl/forms/iCgKGEbeUKXW7Rd73

   

  Ngày đăng: 24-03-2020 582 lượt xem
Chat Zalo
Chat Facebook
0942 999 908