• Tiến độ thanh toán Kahuna Hồ Tràm

  Tiến độ thanh toán mới nhất dự án Kahuna Hồ Tràm năm 2018, với thương thức thanh toán linh hoạt sẽ giúp nhà đầu tư có nhiều phương án lựa chon, do đó phương thức này được xem thông minh cho dòng tiền đầu tư của khách hàng

  Tiến độ thanh toán mới nhất dự án Kahuna Hồ Tràm năm 2018

   

  ĐỢT THANH TOÁN
  THỜI HẠN & TỶ LỆ THANH TOÁN
  TỶ LỆ HOÀN TẤT
  TỶ LỆ HOÀN TẤT
  Phương án 1 Phương án 2
  ĐỢT THANH TOÁN
    0% 3%
  Condotel: 200,000,000 VND / Villa: 500,000,000 VND    
  ĐỢT THANH TOÁN
  15% +VAT - BF (7 days after signing LTLBA)
  15%
  15%
  15% + Thuế GTGT - PĐC (7 ngày sau khi ký HĐĐTDH)
  ĐỢT THANH TOÁN
  10% + VAT( 2 months after the 1st installment)
  10%
  55%
  10% + thuế GTGT ( 2 tháng sau đợt thanh toán lần 1)
  ĐỢT THANH TOÁN
  10% + VAT( 4 months after the 1st installment)
  10%
  0%
  10% + thuế GTGT ( 4 tháng sau đợt thanh toán lần 1)
  ĐỢT THANH TOÁN
  10% + VAT( 6 months after the 1st installment)
  10%
  0%
  10% + thuế GTGT ( 6 tháng sau đợt thanh toán lần 1)
  ĐỢT THANH TOÁN
  10% + VAT( 8 months after the 1st installment)
  10%
  0%
  10% + thuế GTGT ( 8 tháng sau đợt thanh toán lần 1)
  ĐỢT THANH TOÁN
  10% + VAT( 10 months after the 1st installment)
  10%
  0%
  10% + thuế GTGT ( 10 tháng sau đợt thanh toán lần 1)
  ĐỢT THANH TOÁN
  5% + VAT( 12 months after the 1st installment)
  5%
  0%
  5% + thuế GTGT ( 12 tháng sau đợt thanh toán lần 1)
  ĐỢT THANH TOÁN
  15% + VAT (10 days after Handover)
  15%
  15%
  15% + thuế GTGT (10 ngày sau khi bàn giao)
  ĐỢT THANH TOÁN
  15% + VAT (14 days after sign Long Tearm Lease Agreement)
  15%
  15%
  15% + thuế GTGT( 14 ngày sau khi ký HDTDH)
  TỔNG CỘNG                    
  TỔNG CỘNG                    
  TỔNG
  CỘNG                    
  TỔNG
  CỘNG                    
  TỔNG CỘNG                    
  TỔNG CỘNG                    
  TỔNG
  CỘNG                    
  TỔNG
  CỘNG                    
  Cost of Condotel Unit Lease - (Excl VAT)
   
  VND
  4,531,000,000
   
  Booking Fee BF)
     
  200,000,000
     
  Installment 1 15% +VAT - BF (7 days after signing LTLBA)
  15%
  547,615,000
  Thanh toán lần 1 15% + Thuế GTGT - PĐC (7 ngày sau khi ký HĐĐTDH)
  Installment 2 10% + VAT( 2 months after the 1st installment)
  10%
  498,410,000
  Thanh toán lần 2 10% + thuế GTGT ( 2 tháng sau đợt thanh toán lần 1)
  Installment 3 10% + VAT( 4 months after the 1st installment)
  10%
  498,410,000
  Thanh toán lần 3: 10% + thuế GTGT ( 4 tháng sau đợt thanh toán lần 1)
  Installment 4 10% + VAT( 6 months after the 1st installment)
  10%
  498,410,000
  Thanh toán lần 4: 10% + thuế GTGT ( 6 tháng sau đợt thanh toán lần 1)
  Installment 5 10% + VAT( 8 months after the 1st installment)
  10%
  498,410,000
  Thanh toán lần 5: 10% + thuế GTGT ( 8 tháng sau đợt thanh toán lần 1)
  Installment 6 10% + VAT( 10 months after the 1st installment)
  10%
  498,410,000
  Thanh toán lần 6: 10% + thuế GTGT ( 10 tháng sau đợt thanh toán lần 1)
  Installment 7 5% + VAT( 12 months after the 1st installment)
  5%
  249,205,000
  Thanh toán lần 7: 5% + thuế GTGT ( 12 tháng sau đợt thanh toán lần 1)
  Installment 8 15% + VAT (10 days after Handover)
  15.0%
  747,615,000
  Thanh toán lần 8: 15% + thuế GTGT (10 ngày sau khi bàn giao)
  Final Installment 15% + VAT (14 days after sign Long Tearm Lease Agreement)
  15.0%
  747,615,000
  Thanh toán lần cuối: 15% + thuế GTGT( 14 ngày sau khi ký HDTDH)
  TOTAL
  VND 2,250,000,000 + VAT
  4,984,100,000
  4,984,100,000
  TỔNG CỘNG 

   

   

  goo.gl/forms/iCgKGEbeUKXW7Rd73

  Ngày đăng: 03-05-2018 647 lượt xem