• Tiến độ thi công dự án Melia Hồ tràm

  Cập nhật tiến độ thi công dự án Melia Hồ tràm tháng 04 năm 2018

  Tiến độ thi công dự án Melia Hồ tràm tháng 04 năm 2018 đang khẩn trương một số hạng mục đã và đang chuẩn bị hoàn thành

  Khối Hotel Suite 1

  Khối Hotel Suite 

  Tiến độ thi công khối Hotel Suite dự án Melia Hồ tràm 1

  Tiến độ thi công khối Hotel Suite dự án Melia Hồ tràm 2

  Tiến độ thi công khối Hotel Suite dự án Melia Hồ tràm 3

  Tiến độ thi công Biệt thự dự án Melia Hồ tràm 1

  Tiến độ thi công Biệt thự dự án Melia Hồ tràm 2

  Tiến độ thi công Biệt thự dự án Melia Hồ tràm 3

  Tiến độ thi công Biệt thự dự án Melia Hồ tràm 4

  goo.gl/forms/iCgKGEbeUKXW7Rd73

  Ngày đăng: 03-05-2018 783 lượt xem