Giai đoạn 2023 – 2028 của dự án cung văn hóa thiếu nhi tại TP.HCM mô tả một kế hoạch chi tiết và có sự liên kết chặt chẽ giữa các bước thực hiện. Các công đoạn như lựa chọn nhà thầu, tư vấn đấu thầu, và thi công được phân bổ một cách logic để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong quá trình xây dựng.

Thành Phố Hồ Chí Minh Đầu Tư 1.125 Tỷ Xây Dựng Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Độc Đáo Tại Khu Vực Thủ Thiêm
Thành Phố Hồ Chí Minh Đầu Tư 1.125 Tỷ Xây Dựng Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Độc Đáo Tại Khu Vực Thủ Thiêm

Năm 2023, việc lựa chọn nhà thầu tư vấn để thực hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là bước đầu tiên quan trọng. Điều này sẽ giúp định rõ cơ sở khoa học và tính khả thi của dự án, đồng thời làm cơ sở cho các quyết định chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Thành Phố Hồ Chí Minh Đầu Tư 1.125 Tỷ Xây Dựng Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Độc Đáo Tại Khu Vực Thủ Thiêm
Thành Phố Hồ Chí Minh Đầu Tư 1.125 Tỷ Xây Dựng Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Độc Đáo Tại Khu Vực Thủ Thiêm

Giai đoạn 2024 tiếp tục với việc lựa chọn tư vấn đấu thầu và các dịch vụ khảo sát, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi. Quá trình này cũng liên quan đến việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh trong quá trình chọn nhà thầu và tư vấn.

Thành Phố Hồ Chí Minh Đầu Tư 1.125 Tỷ Xây Dựng Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Độc Đáo Tại Khu Vực Thủ Thiêm
Thành Phố Hồ Chí Minh Đầu Tư 1.125 Tỷ Xây Dựng Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Độc Đáo Tại Khu Vực Thủ Thiêm

Năm 2025 là giai đoạn quyết định với việc lựa chọn nhà thầu tư vấn đấu thầu và tư vấn thiết kế, bản vẽ, thi công và dự toán. Các quyết định tại giai đoạn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng của dự án, đặt ra cơ sở hạ tầng và hình thức cơ bản của cung văn hóa thiếu nhi.

Thành Phố Hồ Chí Minh Đầu Tư 1.125 Tỷ Xây Dựng Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Độc Đáo Tại Khu Vực Thủ Thiêm
Thành Phố Hồ Chí Minh Đầu Tư 1.125 Tỷ Xây Dựng Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Độc Đáo Tại Khu Vực Thủ Thiêm

Năm 2026 là giai đoạn chủ yếu của quá trình với việc lựa chọn nhà thầu thi công phần thân và hoàn thiện. Tại đây, sự chú ý đặc biệt sẽ được đặt vào quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn công trình để đảm bảo dự án được triển khai một cách suôn sẻ và đáp ứng đúng tiêu chí đề ra.

Thành Phố Hồ Chí Minh Đầu Tư 1.125 Tỷ Xây Dựng Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Độc Đáo Tại Khu Vực Thủ Thiêm
Thành Phố Hồ Chí Minh Đầu Tư 1.125 Tỷ Xây Dựng Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Độc Đáo Tại Khu Vực Thủ Thiêm

Khi dự án hoàn thành, cung văn hóa thiếu nhi Thành Phố không chỉ là nơi giáo dục mà còn là điểm đến vui chơi và giải trí an toàn, hấp dẫn cho các em nhỏ. Dự án này là một bước quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa cho thế hệ trẻ, mang lại không gian cho sự sáng tạo, học tập và phát triển toàn diện.

Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay